Category

Chiar și 3,3 milioane de tone de CO2, 704 tone de oxizi de azot și 251 tone de praf, pe an. Acesta este bilanțul a două restricții - returnarea obligatorie a camioanelor către bază și limitarea cabotajului, care rezultă din pachetul de mobilitate, care va intra în vigoare în februarie, anul viitor. Datele provin din cercetări publicate, comandate de Comisia Europeană, pentru a evalua impactul probabil al acestor modificări.

19 februarie anul acesta, Comisia Europeană a prezentat un raport, care arată că obligația de a returna vehiculul la una dintre bazele de operare din țara transportatorului, maxim la fiecare opt săptămâni de la plecarea din țara respectivă, va contribui în anul 2023, la o creștere cu 4,6% a emisiilor de dioxid de carbon în transportul rutier.

Trebuie reamintit faptul că, deja în timpul negocierilor privind pachetul de mobilitate, Comisia Europeană și-a exprimat îngrijorarea, cu privire la faptul că cele două aspecte ale modificărilor reglementărilor de transport existente în Uniunea Europeană, menționate mai sus, lovesc în principiile Pactului European. Cu toate acestea, aceste două dispoziții nu au fost supuse evaluării de impact, înainte de adoptarea pachetului, astfel Comisia Europeană s-a angajat să realizeze o evaluare amănunțită a impactului probabil, al acestora, asupra climei, asupra mediului și pieței unice. Studiile finalizate au fost realizate de consultanți independenți și puse la dispoziția tuturor părților interesate - statelor membre și Parlamentului European.

Rezultatele sunt clare și indică faptul că, obligația de retur pentru camioane și reducerea cabotajului, vor avea un impact negativ asupra creșterii emisiilor de CO2 din transport și vor fi contrare ambițiilor Pactului Verde European. Analiza dispoziției privind returnarea obligatorie a vehiculelor, în scenariul prezentat, arată că acesta poate provoca călătorii suplimentare, rezultând până la 2,9 milioane de tone de emisii suplimentare de CO2, în anul 2023. În același timp, studiul axat pe reducerea cabotajului estimează că regulamentul introdus, ar putea duce la 397.000 de tone suplimentare de emisii de CO2 și la potențiale efecte negative pe termen lung, asupra transportului feroviar și intermodal de marfă.

Pentru comparație - ținând seama de rezultatele ambelor studii, aceste două dispoziții ar putea duce, prin urmare, la până la 3,3 milioane de tone suplimentare de emisii de CO2 pe an, ceea ce este comparabil cu valoarea anuală a emisiilor totale, din transporturile din Estonia.

Pe baza datelor și a rezultatelor cercetării, Comisia Europeană își propune să lanseze discuții cu statele membre, Parlamentul European și toate părțile interesate, cu privire la posibilele căi de urmat, luând în considerare realizarea obiectivelor Pactului Verde, buna funcționare a pieței unice și necesitatea de a asigura standarde sociale ridicate și bunăstarea șoferilor.

În cadrul cursurilor de perfecționare și a seminariilor noastre web, am informat că evaluarea de impact, menționată mai sus, se desfășoară și am încurajat la participarea, la sondaj. Experții noștri vor continua să urmărească evoluția situației și să informeze, dacă emisiile suplimentare de CO2 se vor dovedi a fi un motiv pentru introducerea de modificări asupra pachetului de mobilitate, ale căror dispoziții următoare, vor intra în vigoare, în februarie anul viitor.

 

Rapoarte de la CE:

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/131db520-72ab-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/72659808-7ec1-11ea-aea8-01aa75ed71a1ad.  I believe we will achieve this working all together.”