Timpul de lucru al șoferilor analiză și control

TachoScan® - lucrând pe versiunile actuale ale programului, puteți fi sigur că operați în conformitate cu reglementările, în vigoare. Analiza timpului de lucru al șoferilor, indiferent că se va desfășura pe teritoriul Republicii Polone sau în Germania, va fi conformă cu standardele actuale și cerințele legale. La software a fost adăugat un nou modul Remunerație Externă, care face posibilă, printre altele, desemnarea tipurilor de tronsoane acoperite de remunerația externă (cross-trade și cabotaj) precum și tronsoanele excluse (tranzit, transporturi bilaterale și operațiuni suplimentare legate de transporturile bilaterale).

De ce TachoScan ?

Software-ul totul într-un singur sistem

Descărcarea, arhivarea și analiza ușoară a datelor permit crearea simplă a documentației, necesare în timpul inspecției

Lucrul cu cei mai buni

Algoritmul de generare a încălcării, utilizat de 48 de autorități de aplicare a legii, din 23 de țări europene dă siguranța că inspecția și controlul încălcărilor este conform cu cele mai recente reglementări legale

Rapoarte și analize

Rapoarte clare pentru manager și șofer

Automatizare

Căutare automată a perioadelor care necesită depunerea certificatelor de activitate

Foreign Salary

Posibilitatea de a determina tipurile de troansoane acoperite de remunerația externă (cross-trade și cabotaj) precum și tronsoanele excluse (tranzit, transporturi bilaterale și operațiuni suplimentare legate de transporturile bilaterale)

Modulul TachoScan

Modulul servește la descărcarea, arhivarea și analiza complexă a datelor din grafice, cardurile șoferilor și tahografelor digitale.

Analiza încălcărilor

Încălcările conducătorilor auto sunt afișate într-o formă clară, cu posibilitatea de verificare pe diagramele zilnice, săptămânale, lunare și cu posibilitatea de a edita erorile șoferilor (de exemplu, erorile de selecție). Încălcările verificate pot fi listate într-o formă transparentă pentru șofer și manager. Fiecare raport poate fi salvat într-un alt format, de exemplu PDF. Rapoartele detaliate conțin o descriere a fiecărei săptămâni de muncă, a șoferului, împreună cu o indicație a încălcărilor. Algoritmii încălcărilor sunt identici cu cei din programele de control, ale majorității inspecțiilor din Europa. Algoritmul este actualizat constant, în cazul apariției unor noi reglementări sau linii directoare.

Cele mai frecvent detectate încălcări:

  • Depășirea perioadei de conducere a vehiculului, fără pauză, depășirea perioadei zilnice de conducere a vehiculului și depășirea perioadei de conducere într-o săptămână sau două
  • Scurtarea perioadei zilnice de odihnă, împreună cu o analiză automată a zilei echipei, a perioadei de odihnă luate în două părți și a perioadelor de odihnă întreruptă, luate pe feribot sau în tren
  • Scurtarea perioadei săptămânale de odihnă, împreună cu analiza automată a perioadelor săptămânale de odihnă regulată și scurtă, pe perioade de două săptămâni, cu verificarea a 6 sau 12 perioade de 24 de ore, între repausuri și verificarea automată a compensării repausurilor săptămânale scurtate
  • Verificarea automată a derogării 6c, descrise la art. 8 din acordul AETR, privind luarea perioadei de odihnă, săptămânală, în cazul conducerii în echipaj
  • Lipsa codului de țară la începutul și la sfârșitul perioadei de lucru zilnice, a șoferului (în conformitate cu articolul 34 pct. 7 din Reg. 165/2014)

Funcționalități

Datele lecturilor și termenele limită

afișează termenele ultimelor citiri de pe cardurile șoferilor sau tahografele digitale și datele recomandate, pentru următoarele citiri, generate pe baza setărilor programului.

Istoricul citirilor 

afișează lista de fișiere / citiri care au fost descărcate în program. Citirile cu un certificat incorect sau citirile, al căror număr de zile de la citirea anterioară este mai mare de 28 de zile (pentru cardul șoferului) sau 90 de zile (pentru tahograf) vor fi marcate cu roșu.

Lista adeverințelor șoferilor  

este o listă a certificatelor de neconducere, a vehiculului, eliberate șoferului, în orice perioadă de timp.

Încălcările șoferului  

prezintă încălcările dispozițiilor 561/2006 (norme privind perioadele de conducere și de odihnă) și ale Directivei 2002/15/CE. În acest raport, programul prezintă, de asemenea, încălcările privind neînregistrările activităților pe cardul șoferului (fără perioade de date, pe cardul șoferului) și încălcările privind neintroducerea codului țării de început sau de sfârșit. Pe lângă încălcările menționate, programul prezintă și situațiile în care, cardul a fost introdus în tahograf pentru o perioadă de odihnă neîntreruptă, de cel puțin 45 de ore.

Analiza riscului de pierdere a reputației pozitive

arată numărul mediu de încălcări foarte grave, calculat pe baza Regulamentului Comisiei (UE) 2016/403, anexa II, împreună cu lista conducătorilor auto și lista încălcărilor comise.

Controlul săptămânal al timpului de lucru, al. șoferilor

este împărțit în mai multe părți. În prima parte, este afișată lista încălcărilor șoferului, împreună cu nivelul încălcării. Nivelul încălcării (NMW, PN, BPN și NN) este afișat în conformitate cu Regulamentul UE 2016/40. În partea următoare, raportul este împărțit în secțiuni, care corespund săptămânilor următoare. În cadrul fiecărei secțiuni, este afișat timpul de conducere săptămânal și de două săptămâni (pentru săptămâna curentă și cea anterioară), împreună cu comentarii privind posibila depășire a normei și timpul de conducere, aferent săptămânii următoare. Mai jos, sunt afișate informațiile despre odihna săptămânală: timpul de utilizare și durata odihnei, eventuale reduceri și compensări, numărul de zile dintre odihna săptămânală anterioară și cea actuală. Într-o săptămână dată, pentru fiecare zi, este prezentat controlul zilnic al timpului de conducere, timpul maxim de odihnă și timpul zilnic de odihnă folosit, de șoferul selectat. În plus, sunt scrise comentarii cu privire la aceste perioade, care afirmă conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 561. Împărțirea, pe zile, are loc în conformitate cu prevederile legilor.

Modulul Foreign Salary

Modulul Remunerație Externă este un răspuns la modificările pe care le aduce pachetul mobilităților. Datorită posibilității introducerii și importului încărcării și descărcării software-ul nostru va putea determina automat tipurile de tronsoane acoperite de remunerația externă (cross-trade și cabotaj) precum și tronsoanele excluse (tranzit, transporturi bilaterale și operațiuni suplimentare legate de transporturile bilaterale). Aceasta va permite calculul sumelor datorate pentru munca în țara dată.

 

Funcționalități

Importul de încărcări și descărcări din fișierele xml, xls
Adăugarea manuală a componentelor remunerației externe 
Import automat al componentelor remunerației externe  
Import automat al tarifelor remunerației externe  
Posibilitatea de a crea fișele de remunerație externă în baza înscrisurilor de trecere a frontierei, înscrise în cardul șoferului  
Desemnarea tipului de transport și tronasoanelor cu plată în baza încărcărilor și descărcărilor
Crearea rapoartelor, datorită cărora clientul este pregătit în caz de control

Desemnarea secțiilor pentru calculul remunerației externe

Noul modul permite determinarea secțiilor pentru calculul remunerației externe în baza înscrisurilor simbolurilor țărilor în tahografe și pe cardurile șoferilor, ceea ce va asigura conformitatea remunerației externe decontate în programul de salariu extern cu decontul efectuat de inspectori în timpul controlului.

Crearea de noi componente ale salariului extern

În legătură cu obligația de calcul a remunerației externe a șoferilor cu utilizarea contractelor colective ce se schimbă frecvent în alte țări, modulul permite crearea independentă de noi componente ale

Completați formularul pentru a primi o ofertă specială pentru software-ul Tachoscan