Category

În acest an, toate vehiculele nou înmatriculate vor fi echipate cu tahograful inteligent de a doua generație, versiunea a doua (G2V2). Un lucru important – procesul de înlocuire nu va fi amânat în timp, în ciuda întârzierii în pregătirea tehnologiei de autentificare a semnalelor de localizare, denumită OSNMA, care urma să fie utilizată în cele mai recente tahografe.

După o incertitudine momentană pe piață, situația este acum pe deplin clară – legiuitorul nu prevede nicio modificare a datelor de introducere a noilor tahografe, care vor fi instalate conform calendarului adoptat anterior.

În prima fază (obligatoriu începând cu 21.08.2023), așa-numitul “tahograf interimar” va fi instalat cu toate funcțiile necesare pentru noul tahograf inteligent G2V2, cu excepția autentificării locației cu ajutorul tehnologiei OSNMA.

Un regulament care introduce modificările necesare

În acest scop, a fost publicat Regulamentul (UE) 2023/980, care introduce modificările necesare la Regulamentul (UE) 2016/799, care descrie cerințele privind construcția și funcționarea tahografelor, astfel încât producătorii acestora să poată obține omologarea noului echipament. În acest scop, au fost eliminate de oriunde din regulamentul tehnic pasajele care se referă la locul unde se află cerințele pentru autentificarea acestei poziții. Există, de asemenea, o dispoziție pentru a distinge tahograful provizoriu de tahograful țintă. În plus, toate indiciile arată că, de îndată ce OSNMA va fi operațional, tahografele provizorii vor avea opțiunea de a-și actualiza software-ul cu această funcție.

Noul Regulament (UE) 2023/980 introduce, de asemenea, un interval de timp în care pot fi instalate așa-numitele tahografe de tranziție. În practică, acest lucru înseamnă că, cel puțin până la sfârșitul lunii mai 2024, vor fi instalate tahografe de tranziție (fără autentificare a locației). Este posibil ca data limită să fie prelungită dacă tehnologia de autentificare a semnalului de localizare nu este pregătită la timp.

Cine este afectat de aceste modificări?

Introducerea modificărilor menționate mai sus la normele privind construcția și funcționarea tahografelor nu are niciun impact direct asupra companiilor de transport. Din punctul de vedere al transportatorilor, tahografele vor fi instalate și înlocuite conform unui calendar publicat anterior, iar lipsa unei funcții, cum ar fi cea de autentificare a locației, nu se va resimți. Este important de menționat că în viitor va apare posibilitatea de actualizare a tahografelor, dar acest lucru nu va fi obligatoriu. Modificările descrise vor afecta în principal producătorii de tahografe, care au așteptat aceste regulamente pentru a putea începe procesul de omologare a noilor echipamente și atelierele, care trebuie să acorde atenție datelor suplimentare legate de instalarea așa-numitelor tahografe provizorii.