Category

bartłomiej zgudziak

Comisia Europeană a înființat Grupul de Experți privind delegarea șoferilor. Expertul INELO, Bartłomiej Zgudziak, a fost convocat ca membru al acestui grup. Grupul va ajuta, în special, Comisia Europeană să ofere consiliere și suport în elaborarea de orientări și să sprijine schimbul de experiențe și bune practici în domeniul legislației sociale privind detașarea șoferilor în sectorul transportului rutier.

Condițiile de delegare începând cu 2 februarie 2022

Regulile pentru detașarea șoferilor activi în transportul rutier internațional, care se vor aplica de la 2 februarie 2022, conțin prevederi detaliate referitoare la aplicarea condițiilor de angajare în țara gazdă. În conformitate cu noile prevederi, șoferii care efectuează servicii de transport bilaterale din / către statul membru, sediu al companiei și anumite transporturi transfrontaliere, în legătură cu transportul bilateral, precum și șoferii care traversează doar teritoriul unui stat membru, nu sunt considerați delegați. În celelalte cazuri, declarația de detașare ar trebui depusă prin intermediul interfeței publice, conectate la sistemul de schimb de informații, pe piața internă (IMI), compania trebuind să asigure condițiile de remunerare, ale țării gazdă. Punerea în practică a acestor principii, inclusiv cerințele administrative și măsurile de control, ridică numeroase întrebări în sectorul și în comunitatea executivă, precum și în statele membre, care pregătesc măsurile de transpunere. Pentru a atinge obiectivele legislației existente, este extrem de important să se asigure o înțelegere comună și o aplicare corectă a normelor.

Grupul de Experți privind delegarea șoferilor

În acest scop, Direcția Generală a Comisiei de Mobilitate și Transport (DG MOVE) a decis să înființeze un Grup de Experți privind detașarea șoferilor, care va facilita schimbul regulat și investigația cazurilor, în care există diferențe de înțelegere, aplicare și execuție a legislației. Grupul își propune să ofere o înțelegere armonizată a normelor UE, cu privire la delegarea șoferilor în transportul rutier și să promoveze o abordare comună, a implementării acestora. Abordarea comună este concepută pentru a preveni transportatorii și șoferii în a fi sancționați pentru nerespectarea neintenționată a normelor aplicabile, din cauza interpretării greșite a acestora. De asemenea, va contribui la asigurarea aplicării uniforme a legislației, de către organismele de executare, din întreaga Uniune Europeană.

Datorită participării la reuniunile Grupului de Experți, clienții INELO vor fi la curent cu liniile directoare adoptate privind noile reglementări, ceea ce va ajuta la evitarea posibilelor sancțiuni în cadrul inspecțiilor viitoare.