Category

Clasificarea comună a gravității încălcărilor reglementărilor privind transportul rutier reprezintă un nou pas important în direcția aplicării uniforme și, mai ales, eficiente a dreptului internațional în Uniunea Europeană. Este un punct de referință comun, pentru statele membre, în adaptarea sistemelor naționale de control și sancțiuni, în consolidarea cooperării administrative și asigurarea unei tratări egale pentru șoferi și antreprenori.

Astfel, articolul 19 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 impune statelor membre, obligația de a informa Comisia despre normele naționale privind sancțiunile aplicabile, în cazul încălcării dispozițiilor prezentului Regulament și ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014. Trebuie observat faptul că sistemele naționale de penalizare pot avea nevoie de adaptare, după adoptarea clasificării actualizate a gravității încălcărilor, care ia în considerare noile reguli, introduse în cadrul pachetului de mobilitate 1.

Pe site-ul oficial, Uniunea Europeană a publicat extrase din listele de tarife:

 • Austria
 • Bulgaria
 • Croația
 • Cipru
 • Cehia
 • Danemarca
 • Estonia
 • Finlanda
 • Franța
 • Germania
 • Ungaria
 • Grecia
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Olanda
 • Polonia
 • Portugalia
 • Slovacia
 • Slovenia
 • Spania
 • Suedia

În acest moment, încă lipsesc informații din 5 țări membre: Belgia, Irlanda, Italia, Malta și România.

În prezent, listele de tarife sunt disponibile doar în limba engleză, cu toate acestea, conform Regulamentului 561, acestea vor fi puse la dispoziție în toate limbile UE. Listele de tarife sunt standardizate și similare cu tabelul din Regulamentul 2016/403:

Trebuie remarcat faptul că unele țări au furnizat echivalentele directe către actele juridice (listele de tarife) ale țării respective. Cu toate acestea, tabelele nu conțin toate penalitățile, de exemplu, cele referitoare la odihna de 45 de ore în cabina vehiculului, despre care sunt adesea adresate întrebări, din poartea transportatorilor, dar conțin informații despre alte posibile consecințe, nu numai financiare. De asemenea, este interesant faptul că majoritatea țărilor nu a introdus încă, în sistemul lor juridic, sancțiuni legate de noile încălcări, de exemplu chestiunea organizării întoarcerii șoferului în țară, la fiecare 4 săptămâni.

Vă vom informa, în legătură cu orice modificări apărute.