Category

În data de 2 mai anul a.c., în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, au fost publicate două reglementări noi. Prima stabilește formula de calcul a rating-ului companiei, a doua modifică regulamentul (UE) 2016/403, incluzțnd o nouă clasificare a încălcărilor. Regulamentele, care vor intra în vigoare din data de 23.05 a.c., reprezintă elementul următor al implementării pachetului de mobilitate.

 

Noile regulamente sunt disponibile pe site-urile de mai jos:

 

 

 

Ce implementează noile regulamente?

 

Rating-ul transportatorului, care va fi afișat inspectorilor în timpul controalelor (inclusiv rutiere) din ERRU/KREPTD, sub formă de 4 culori:

 • transportatori, care nu au fost controlați (interval gri)
 • 0–100 de puncte: transportatori cu risc mic (interval verde)
 • 101–200 de puncte: transportatori cu risc mediu (interval portocaliu)
 • 201 puncte sau mai multe: transportatori cu risc mare (interval roșu)

 

Se acordă puncte corespunzător, pentru încălcările identificate (NN – 90, BPN – 30, PN – 10, NMW – 1) din ultimii doi ani si se extrage media acestora, pentru inspecție și vehicule, în conformitate cu formula:

 

Unde:

R — gradul general de risc al companiei

n — numărul de încălcări de un anumit tip pentru un singur control (toate tipurile de controale).

i — control unitar

v — rezultat ponderat în funcție de tipul / gravitatea încălcării (MI/SI/VSI/MSI)

MSI — cea mai gravă încălcare (ang. most serious infringement)

VSI — încălcare foarte gravă (ang. very serious infringement)

SI — încălcare gravă (ang. serious infringement)

MI — încălcare minoră (ang. minor infringement)

N — numărul de vehicule controlate în timpul unui control unitar

r — numărul total de controale în companie

g — factorul de ponderare în cazul utilizării unui tahograf inteligent, conform capitolului II din regulamentul (UE) nr. 165/2014

 

 

Dacă firma, în viitor, va fi echipată doar cu tahografe inteligente, de a doua generație, atunci rezultatul va fi redus cu 10%.

 

Analiza preliminară arată că majoritatea transportatorilor vor fi afișați cu gri sau verde, întrucât obținerea, chiar și a culorii portocalii, semnalează un număr foarte mare de încălcări. Mai exact, un marcaj portocaliu indică faptul că, în medie, a existat mai mult de o încălcare, cea mai gravă, per vehicul, per control. Cele mai grave încălcări sunt, de exemplu, manipulările, pentru care, suplimentar în Polonia, vă puteți pierde permisul de conducere pe 3 luni.

 

Noua clasificare a încălcărilor, care introduce clasificarea încălcărilor, până acum nespecificate – în principal sunt încălcări noi, rezultate din modificările recente, aduse pachetului de mobilitate. Cele mai interesante includ:

 • perioada obișnuită de odihnă săptămânală sau orice perioadă de odihnă săptămânală, mai mare de 45 de ore, utilizată în vehicul – ÎFG;
 • angajatorul nu acoperă costurile de cazare în afara vehiculului – ÎG;
 • firma de transport nu organizează munca șoferilor, în așa fel încât, să le faciliteze revenirea la centrul de operațiuni al angajatorului sau la locul de reședință al șoferilor – ÎFG;
 • remunerarea în funcție de distanța parcursă, rapiditatea de livrare sau cantitatea de mărfuri transportate – ÎFG;
 • utilizarea incorectă sau neutilizarea marcajului feribot/tren – ÎG;
 • lipsa simbolurilor țării de începere/terminare a muncii și a simbolurilor trecerii frontierelor – ÎG – aici apare o lipsă de conformitate cu tarifarul polonez, deoarece în reglementările poloneze lipsa înregistrării simbolului de țară a fost definită ca ÎFG;
 • neîndeplinirea regulilor de cabotaj (de exemplu, neprezentarea documentelor, lipsa perioadei de cooling-off) – ÎFG
 • neraportarea delegării – ÎFG;
 • lipsa actualizării notificării de delegare – ÎG.

Adăugarea acestor încălcări și a altor încălcări este importantă, deoarece există țări, în care valoarea sancțiunii depinde de gradul încălcării. Cu cât sunt mai multe poziții în acest regulament, cu atât mai ușor, transportatorul își poate pierde reputația și, prin urmare, capacitatea de a practica. La Inelo, lucrăm la adaptarea la noile reglementări și vă vom ține la curent despre acest aspect.