Trainingen en cursussen voor transportbedrijven

Wij bieden professionele online cursussen in het Engels voor transportbedrijven.

Het cursusaanbod omvat verschillende soorten opleidingen voor transportbedrijven, waarvan de thematische reikwijdte zeker de kennis zal verrijken van mensen die actief zijn in dienstensectoren die verband houden met transport.

Onze cursussen zijn gericht op eigenaren van transportbedrijven, logistiek medewerkers, wagenparkbeheerders, chauffeurs en alle mensen die professioneel met transport verbonden zijn.

Ons aanbod van trainingen :

HET MINIMLOON IN ANDERE LANDEN

Opleiding over actuele kwesties met betrekking tot de verrekening van het minimumloon in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Noorwegen, Italië en Nederland. Deze cursus behandelt de verplichtingen van transportbedrijven met betrekking tot de EU-regelgeving met betrekking tot de terbeschikkingstelling van werknemers en de regels voor het berekenen van het minimumloon in elk land.

NORMEN VOOR DE ARBEIDSTIJD VOOR CHAUFFEURS EN REGELS VOOR GEBRUIK VAN TACHOGRAFEN

Het doel van de opleiding is het verbreden van de kennis over Verordening EC 561/2006 en Verordening 165/2014, die nodig zijn in het dagelijkse werk van de chauffeur. Deze kennis helpt om de specifieke kenmerken van het werk van de chauffeur en de gerelateerde taken van zowel de chauffeur als de werkgever te begrijpen. De cursus biedt kennis over overtredingen, methoden om om te gaan met overschrijding van de arbeidstijd, het berekenen van de resterende arbeidstijd. Met deze kennis kunt u het aantal overtredingen verminderen, wat de kosten van uw bedrijf minimaliseert en ook de veiligheid van u en andere weggebruikers verbetert.

IMPLEMENTATIE VAN DE TACHOSCAN SOFTWARE EN SCHOLING OP HET GEBIED VAN GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA

Tijdens de cursus worden zaken behandeld die betrekking hebben op de implementatie van de TachoScan-software. De belangrijkste kwestie van implementatie is het aanpassen van de programma-instellingen aan de behoeften en specifieke omstandigheden van het bedrijf. We helpen bij het maken van instellingen in overeenstemming met de toepasselijke documenten.