Maak gratis gebruik van Tachoscan Web!

Waarom Tachoscan Web van Inelo?

Een eenvoudig dashboard voor gegevensverzameling

Online archivering en eenvoudige analyse van gegevens maken controle van door inspecties gecontroleerde gegevens mogelijk

Altijd op de hoogte van de regelgeving

De analyse van de arbeidstijd van bestuurders, ongeacht of deze in Roemenië of in Duitsland wordt uitgevoerd, zal in overeenstemming zijn met de geldende normen en wettelijke voorschriften.

Systeem als dienst

Op elk moment toegang om uw tachograafgegevens online te analyseren

Rapporten over inbreuken van bestuurders volgens de Europese inspecties

Analyseer tachograafgegevens met hetzelfde algoritme als de inspectiediensten – Inelo is de systeemleverancier voor 42 inspecties in 23 EU-landen.

Tachoscan - nummer één op de markt!

De meest populaire software voor chauffeurs arbeidstijd analyse.

Tachoscan® – het enige zo geavanceerde en complexe programma voor het archiveren en analyseren van gegevens uit het geheugen van kaarten, bestuurderskaarten en digitale tachografen.
Dankzij deze registratie van de arbeidstijd van de chauffeurs zal niet alleen eenvoudig maar ook nauwkeurig zijn. Het zal ook volledig in overeenstemming zijn met de huidige wettelijke normen.

Door onze jarenlange ervaring hebben we een betrouwbaar programma kunnen maken

Tachoscan wordt gewaardeerd door zowel Poolse als Europese instellingen, zoals ITD, BAG of PIP, die ongeveer 4.000 licenties gebruiken. Meer dan 10.000 tevreden gebruikers. Volgens hen onderscheidt de door onze module uitgevoerde controle van de werktijden van de bestuurders zich door haar nauwkeurigheid en vergt zij geen extra werk – alles gebeurt automatisch, na het uploaden van de gegevens van de bestuurderskaarten.

wij beschikken over een uitgebreid team van deskundigen dat de Europese Commissie adviseert, lid is van CORTE en deelneemt aan vergaderingen van organisaties als TISPOL en ECR.

Wij leveren software, hardware en opleiding voor inspecties van wegvervoer, politie en andere controlediensten.

Onze oplossingen worden gebruikt door leiders in de vervoersector en controle-instanties in tientallen EU-landen (zie onze referenties)

De analyse van de arbeidstijd van de bestuurder voldoet aan de toepasselijke normen en de wettelijke voorschriften, ongeacht of deze in Roemenië dan wel in Nederland wordt uitgevoerd.

Analyse van overtredingen van de bestuurder altijd en overal beschikbaar via webbrowser.

Onze aanbeveling

I.S.C.T.R.

Last, but not least, the training our personnel received was excellenet and the subsequent support hasl always been to a high standard.
Thank you for your excellent support and for having created such a high quality product that rises up to meet our highest expectations.

Bundesamt für Güterverkehr

We herewith confirm that INELO (the former PC NET SERVICE) company based at ul. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała, Poland has continuously delivered since 2007 for our control service soft – and hardware for analysis of driver’s working and resting time according adequately to our contract requirements

Driver & Vehicle Standards Agency

It’s a massive step forward in being able to conduct a more in depth roadside analysis of drivers hours compliance. The new Tachoscan software works seamlessly and is packed full of functionality

Overtreding analyse:

 • De overtredingen van de bestuurder worden in een duidelijke vorm weergegeven met de mogelijkheid van verificatie op grafieken: dagelijks, wekelijks, maandelijks en met de mogelijkheid om fouten van de bestuurder (bv. selectiefouten) te bewerken.
 • Geverifieerde overtredingen zullen worden weergegeven in een vorm die begrijpelijk is voor de bestuurder en de bedrijfsleider.
 • De algoritmen voor inbreuken zijn identiek aan die welke worden gebruikt in de controleprogramma’s van de meeste inspecties in heel Europa.
 • Het algoritme wordt voortdurend bijgewerkt in geval van nieuwe voorschriften of richtsnoeren.

Meest geconstateerde overtredingen:

 • Overschrijding van de rijperiode zonder onderbreking, overschrijding van de dagelijkse rijperiode en overschrijding van de rijperiode in één of twee weken
 • Verkorting van de dagelijkse rusttijd met automatische analyse van teamdagen, in twee gedeelten genomen rusttijden en onderbroken rusttijden die op een veerboot of in een trein worden genomen
 • Verkorting van de wekelijkse rusttijd met automatische analyse van normale en verkorte wekelijkse rustperioden in perioden van twee weken, controle van perioden van 6 of 12 24 uur tussen rustperioden en automatische controle van compensaties voor verkorte wekelijkse rustperioden
 • Automatische controle van afwijking 6 quater van artikel 8 van de AETR betreffende het nemen van wekelijkse rusttijden in geval van rijden in een ploeg
 • Ontbreken van de landcode aan het begin en het einde van de dagelijkse werktijd van de bestuurder (overeenkomstig artikel 34, lid 7, van Verordening nr. 165/2014)

Maak gratis gebruik van Tachoscan Web!

Waarom Inelo de juiste keuze is voor uw bedrijf?

 • 41 inspecties uit 22 EU-landen
 • 18 jaar ervaring op de markt

Wij adviseren de Europese Commissie

Wij zijn lid van CORTE

Contacteer
Of neem contact met ons op