Werktijd van chauffeurs analyse en controle

TachoScan - is een systeem voor het downloaden, archiveren en uitgebreide analyse van gegevens van de tachograafschijf (registratieblad), bestuurderskaart en digitale tachograaf. Als u de nieuwste versies van het programma gebruikt weet u zeker dat u werkt in overeenstemming met de geldende voorschriften. De analyse van de rij- en rusttijdgegevens van chauffeurs, ongeacht of deze wordt uitgevoerd op het grondgebied van de Republiek Polen of in Duitsland, zal in overeenstemming zijn met de huidige normen en wettelijke vereisten.

Waarom TachoScan?

Dankzij downloaden, archivering en eenvoudige gegevensanalyse kunt u gemakkelijk de documentatie creëren die nodig is voor inspectie

Werken met de besten

Het algoritme voor het genereren van inbreuken dat wordt gebruikt door 38 wetshandhavingsinstanties in 20 Europese landen, zorgt ervoor dat de controle op inbreuken in overeenstemming is met de nieuwste wettelijke voorschriften

Rapportages en analyse

Duidelijke rapportages voor zowel de werkgever als de chauffeur

Automatisch

Automatisch zoeken naar situaties waarin de overlegging van de rij- en rusttijdgegevens vereist is

Minimumloon

Mogelijkheid om het minimumloon te berekenen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Nederland, Noorwegen, inclusief collectieve arbeidsovereenkomsten.

Analyse van overtredingen

Overtredingen van bestuurders worden in een duidelijke vorm weergegeven met de mogelijkheid tot verificatie op dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse grafieken en met de mogelijkheid om bestuurdersfouten te bewerken (bijv. Selectorfouten). Gecontroleerde overtredingen kunnen worden afgedrukt in een vorm die transparant is voor de chauffeur en de werkgever. Elk rapport kan in verschillende formaten worden opgeslagen, zoals pdf. Gedetailleerde rapporten bevatten een beschrijving van elke week van het werk van de chauffeur en een indicatie van overtredingen. De inbreukalgoritmen zijn dezelfde als in de controleprogramma's van de meeste inspecties in heel Europa. Bij nieuwe regelgeving of richtlijnen wordt het algoritme continu geactualiseerd.

De meest voorkomende overtredingen:

  • Overschrijding van de rijtijd zonder pauze, overschrijding van de dagelijkse rijtijd en overschrijding van de rijtijd in één of twee weken
  • Verkorting van de dagelijkse rusttijd met automatische analyse van een etmaal met rusttijden in twee delen en onderbroken rusttijden op veerboot of trein
  • Verkorting van de wekelijkse rusttijd met automatische analyse van regelmatige en verkorte wekelijkse rusttijden in perioden van twee weken, verificatie van 6 of 12 perioden van 24 uur tussen rustperioden en automatische verificatie van compensatie voor verkorte wekelijkse rusttijden
  • Automatische verificatie van afwijking 6c beschreven in art. 8 van de AETR-overeenkomst, betreffende het nemen van wekelijkse rusttijden in het geval van besturing door een bemanning
  • Ontbreken van een landcode aan het begin en aan het einde van de dagelijkse werkperiode van de bestuurder (in overeenstemming met art. 34 item 7 van Vo. 165/2014)

Rapporten

Wat geeft TachoScan?

Periode van uitlezing en geldigheid

toont de datums van de laatste metingen van bestuurderskaarten of digitale tachografen en de aanbevolen datums van de volgende metingen die zijn gegenereerd op basis van de programma-instellingen.

Geschiedenis van metingen

geeft de lijst met bestanden / leesbewerkingen weer die naar het programma zijn gedownload. Metingen met een onjuist certificaat of metingen waarvan het aantal dagen sinds de vorige meting meer is dan 28 dagen (voor de bestuurderskaart) of 90 dagen (voor de tachograaf), worden rood gemarkeerd.

Opstellen van chauffeurscertificaten

is een lijst met certificaten van niet-rijden die zijn afgegeven aan chauffeurs in een bepaalde periode.

Overtredingen van chauffeurs    

presenteert inbreuken op de bepalingen van 561/2006 (normen voor rij- en rusttijden) en van Richtlijn 2002/15 / EG. In dit rapport presenteert de software ook schendingen van het niet registreren van activiteiten op de bestuurderskaart (geen gegevensperioden op de bestuurderskaart) en schendingen van het niet invoeren van de start- of eindlandcode. Naast de genoemde overtredingen meldt de software ook wanneer de kaart in de tachograaf is gestoken voor een ononderbroken rustperiode van minimaal 45 uur.

Risico voor reputatieverlies analyse    

toont het gemiddelde aantal zeer ernstige inbreuken berekend op basis van Verordening (EU) 2016/403 van de Commissie, bijlage II, samen met een lijst van bestuurders en een lijst van gepleegde inbreuken.

Wekelijkse controle van de arbeidstijd van de chauffeur

is opgedeeld in verschillende delen. In het eerste deel wordt een lijst weergegeven van de overtredingen van de bestuurder, samen met het niveau van de overtreding. Het inbreukniveau (NMW, PN, BPN en NN) wordt weergegeven in overeenstemming met EU-verordening 2016/40. In het volgende deel wordt het rapport opgedeeld in secties die overeenkomen met de volgende weken. Binnen elke sectie wordt de wekelijkse en tweewekelijkse arbeidstijd (voor de huidige en vorige week) weergegeven met opmerkingen over mogelijke overschrijding van de norm en de rijtijd voor de komende week. Informatie over wekelijkse rusttijden wordt hieronder weergegeven: het tijdstip van het de rust en de duur van de rust, mogelijke verkorting en compensatie, dan het aantal dagen tussen de vorige en de huidige wekelijkse rusttijd. Binnen een bepaalde week worden voor elke dag de dagelijkse rijtijdcontrole, de maximale rusttijd en de door de geselecteerde bestuurder gebruikte dagelijkse rusttijd gepresenteerd. Daarnaast zijn er opmerkingen over deze tijden, waarin wordt vermeld dat wordt voldaan aan Verordening (EG) nr. 561. De indeling in dagen vindt plaats volgens de bepalingen van de wetgevingen.