Juridische ondersteuning - OCRK Ekspert

Een uitgebreide service die juridische bijstand biedt aan chauffeurs en bedrijven van buiten de EU die vervoersdiensten in de EU uitvoeren. Klantadviseurs zullen chauffeurs helpen tijdens de inspectie, via een noodtelefoon, en onze experts zullen een beroepschrift schrijven als de boete niet toereikend is voor de gepleegde overtreding of werd opgelegd in strijd met de toepasselijke wetgeving.

WAT ZIJN DE ONDERDELEN VAN ONZE RECHTSBIJSTAND:

Overleg/advies tijdens inspecties - 24/7 hotline  

Chauffeurs die vervoer naar het buitenland uitvoeren, hebben vaak problemen die onmiddellijk ingrijpen vereisen. Controle langs de weg, verkeersbeperkingen die u dwingen uw werkplan te wijzigen, problemen met het gebruik van een tachograaf of bestuurderskaart, een handmatige invoer die u beschermt tegen een boete bij een inspectie, gebeuren niet altijd tijdens kantooruren. Daarom staan ​​wij 7 dagen per week, 24 uur per dag voor chauffeurs en vervoerders klaar. Onze specialisten staan ​​klaar om te helpen bij plotselinge problemen en twijfels onderweg.

Voorbereiding van verklaringen en bezwaarschriften    

Onze experts bereiden volledige beroepen / verklaringen voor tegen administratieve beschikkingen die aan klanten worden opgelegd tijdens wegcontroles (in Europa). In de huidige juridische situatie is ondersteuning door experts uitermate belangrijk. Wij bieden niet alleen vakkundig personeel, maar ook veel ervaring, die teruggaat tot 2002. Gedurende deze tijd hebben we bijna 6000 effectieve bezwaarschriften geschreven en zodoende transportbedrijven grote bedragen helpen besparen.

Periodieke trainingen en documentatie-audits

Als onderdeel van ons aanbod leiden wij opdrachtgevers en hun medewerkers op met de kennis die nodig is voor het goed functioneren van het transportbedrijf. Tijdens cyclische trainingen leiden onze experts chauffeurs, transportmanagers en bedrijfseigenaren op op het gebied van naleving van de werktijdnormen van chauffeurs en het juiste gebruik van digitale en analoge tachografen.

Instructies voor zelfstandig registreren van chauffeurs die in EU-landen werken

We bieden gedetailleerde instructies in het Russisch over het zelfstandig registreren van chauffeurs die in landen van de Europese Unie werken.

Mogelijkheid om een vertegenwoordiger te krijgen in landen waar dit vereist is (extra optie)

Onze klanten krijgen tegen preferentiële voorwaarden toegang tot een aanbevolen vertegenwoordiger in Frankrijk en Italië.

Toegang tot trainingsmateriaal in het Russisch (folders)  

Tijdens de training ontvangen klanten trainingsmateriaal zoals folders over de werktijden van chauffeurs, apparaten en bediening van de tachograaf.

VORMEN VAN SERVICEVERLENING

  1. Verkeerscontrole - noodhulp op een alarmnummer
  2. Overdracht van de zaak aan een deskundige
  3. Vertaling van controle documenten in het Pools
  4. Ontwikkeling van een standpunt (concept beroep / toelichting)
  5. Vertaling van documenten in de taal van het land van controle
  6. Verzenden van het beroep door de vervoerder naar keuringsdiensten
  7. Terugvordering van onterecht opgelegde boetes