Category

Tijdens de laatste stemming over de volgende termijn van de Raad van Bestuur hebben de leden van de Confederatie van Controleorganisaties vertegenwoordigers verkozen voor de Raad van Bestuur en de Uitvoerende Raad, onder wie Piotr Zolty, International Business Development Director van de Inelo Groep. Inelo blijft dus nog twee jaar lid van de CORTE-raad, tot 31 december 2023.

 

Inelo is in 2011 toegetreden tot de CORTE vereniging, terwijl het al 6 jaar deel uitmaakt van de raad van bestuur van de Confederatie van wegvervoercontroleorganisaties. De leden van deze organisatie zijn hoofdzakelijk vertegenwoordigers van inspecties, ministeries van infrastructuur en vervoer, alsmede bedrijven die oplossingen voor het vervoer aanbieden. Vermeldenswaard is dat de vertegenwoordiger van Inelo, Piotr Żółty, als enige van de Poolse bedrijven uit de particuliere sector deel uitmaakt van de raad van bestuur van CORTE, dat ook een adviserende functie vervult bij de Europese Commissie.

 

CORTE – verkeersveiligheid en –beveiliging

 

CORTE is een van de bekendste en meest toonaangevende internationale organisaties waarin nationale overheden, vervoersorganisaties en vervoersbedrijven zijn verenigd. Het doel van de organisatie is het bevorderen, ondersteunen en helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van het wegvervoerbeleid, de verkeersveiligheid en de bescherming van de verkeersveiligheid in Europa.

 

CORTE en Inelo –een hechte samenwerking

 

In maart van dit jaar heeft Inelo samen met CORTE de eerste online conferentie voor inspectiediensten georganiseerd, welke werd bijgewoond door bijna 130 vertegenwoordigers van 50 verschillende inspecties uit meer dan 30 landen. Doel van de conferentie was het bespreken van kwesties betreffende het maatregelenpakket zoals geïnterpreteerd door de controle-instanties, alsook de praktische toepassing van de nieuwe vervoersregels in de Europese Unie.