Category

Vanaf 2 februari 2022 zijn wegvervoerders die internationaal vervoer verrichten, zoals cabotage en cross-trade, verplicht om een verklaring van terbeschikkingstelling aan het land van ontvangst af te leggen via een nieuw openbaar platform dat door de Europese Commissie is ontwikkeld. Het nieuwe platform is verbonden met het IMI-systeem, dat tot doel heeft op de interne markt informatie uit te wisselen tussen de betrokken overheidsinstanties van de verschillende lidstaten.

Deze nieuwe, door de Europese Commissie ontwikkelde dienst biedt de mogelijkheid om een detachering bij alle lidstaten aan te geven met behulp van een gestandaardiseerd model dat bepaalde informatie bevat. Ondanks het uniforme model moeten vervoerders altijd hun detacheringsverklaring naar elk land afzonderlijk sturen, zoals aangegeven in Richtlijn 2020/1057. De detacheringsverklaringen die nog in januari en op 1 februari 2022 worden ingediend, zijn geldig vanaf 2 februari 2022. De maximale detacheringsperiode bedraagt 6 maanden. De ondernemer moet ook een contactpersoon opgeven (niet langer een buitenlandse vertegenwoordiger opgeven – vanaf 2 februari 2022 is dit niet meer nodig):

de contactgegevens van de vervoersmanager of andere persoon die in de lidstaat van vestiging is aangewezen om contact op te nemen met de bevoegde instanties van de lidstaat van ontvangst waar de diensten worden verricht en om documenten of kennisgevingen te verzenden en te ontvangen

De dienst is beschikbaar onder de link (ook in het Pools) :postingdeclaration.eu.

Om toegang te krijgen tot de dienst, moet u een EU-loginaccount aanmaken (het portaal brengt u automatisch naar de juiste pagina wanneer u klikt op ‘Een account aanmaken’. EU Login is het systeem van de Europese Commissie voor de authentificatie van de identiteit van gebruikers. Het biedt gemachtigde personen toegang tot verschillende websites van de Commissie met slechts één e-mailadres en één wachtwoord. Hulp bij het opzetten van uw EU Login >>>.

Instructies over het opzetten van een account en het toevoegen van kennisgevingen van detachering, gepresenteerd tijdens een door de ELA (European Labour Authority) georganiseerde cursus, zijn hier te vinden >>>.

Hier vindt u ook antwoorden op vaak gestelde vragen in de helpsectie: postingdeclaration.eu/help